POGRZEB KATOLICKI

ZNACZENIE POGRZEBU KATOLICKIEGO

Pogrzeb katolicki jest obrzędem liturgicznym Kościoła, który nie udziela zmarłemu ani sakramentu, ani sakramentaliów – zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej.

Obrzędy pogrzebu (Ordo Exsequiarum) liturgii rzymskiej proponują 3 formy pogrzebu, odpowiadające trzem miejscom ich sprawowania:

  • dom
  • kościół
  • cmentarz

Katechizm Kościoła Katolickiego zwraca uwagę na następujące elementy towarzyszące obrzędowi pogrzebu:

  • pozdrowienie wspólnoty obrzęd pogrzebu rozpoczynamy w duchu wiary, kierując do bliskich zmarłego słowa pocieszenia, a jednocześnie warto wykorzystać okazję na zwrócenie uwagi na to, co przekracza perspektywy "tego świata" i na doprowadzenie wiernych do prawdziwych perspektyw wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego
  • liturgia słowa - wymaga ona szczególnego przygotowania, tym bardziej, że w zebranej wspólnocie mogą znajdować się wierni, którzy rzadko uczestniczą w liturgii, a także ewentualni przyjaciele zmarłego nie będący chrześcijanami. Wygłaszana homilia nie powinna przypominać pochwalnej mowy pogrzebowej, lecz ukazywać misterium śmierci chrześcijańskiej w świetle Chrystusa Zmartwychwstałego
  • ofiara eucharystyczna przez celebrację Eucharystii wspólnota wiernych, a szczególnie rodzina zmarłego uczy się żyć w łączności z tym, który "zasnął w Panu", przyjmując Ciało Chrystusa, którego zmarły nadal jest żywym członkiem, modląc się za niego i z nim
  • pożegnanie zmarłego żegnając zmarłego Kościół poleca go Bogu6 i to przede wszystkim należy podkreślić, a nie fakt, że "oddaje się go ziemi"

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POGRZEBEM KATOLICKIM

  • zgłoszenie faktu śmierci osoby będącej parafianinem przez członka rodziny
  • przedstawienie do wglądu Aktu Zgonu oraz informacji zakładu pogrzebowego o dacie i godzinie pochówku

W przypadku osoby będącej z innej parafii, należy przedstawić zgodę z parafii, na terenie której mieszkała osoba zmarła.

PARAFIA

Parafia Rzymskokatolicka
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

ul. Kalinowszczyzna 3, 20-129 Lublin

+48 722 168 200

NIP 946-18-25-370

REGON 040031647

Konto bankowe
47 1240 1503 1111 0000 1752 9303

DOM ZAKONNY

Towarzystwo Salezjańskie
Dom Zakonny

ul. Kalinowszczyzna 3, 20-129 Lublin

+48 722 168 200

NIP 946-18-29-511

REGON 040019770

Konto bankowe
26 1240 1503 1111 0011 1009 3740

SZYBKI KONTAKT

parafia@salezjanie.lublin.pl

salezjanie@salezjanie.lublin.pl

+48 722 168 200

https://salezjanie.lublin.pl