STOWARZYSZENIE SALEZJANÓW WSPÓŁPRACOWNIKÓW I SALEZJANEK WSPÓŁPRACOWNIC

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic przy Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lublinie zostało erygowane 3 października 1974 r. Aktualnie zrzesza 22 osoby.

Salezjanie Współpracownicy sobą otwarci na różnorakie formy apostolatu zgodnie z programem Księdza Bosko.

W środowisku lokalnym:

  • wspierają działania Salezjańskie Świetlicy Środowiskowej
  • organizują pomoc wychowawczą, materialną i żywnościową dla rodzin z naszej parafii
  • prowadzą sprzedaż palm, świec świątecznych i chlebów dobroci współpracując z Caritas
  • opiekują się osobami chorymi i niepełnosprawnymi (pomoc w zrobieniu zakupów, przy wizytach lekarskich)
  • współpracują w ośrodkach wychowawczych, szkołach i klubach seniora
  • wspierają działalność misyjną salezjanów.

Salezjanie współpracownicy okazują wszędzie troskę o wychowanie i ewangelizację, tak jak czynił to ks. Bosko. Spotkania formacyjne salezjanów współpracowników i salezjanek współpracownic Centrum lokalnego w Lublinie odbywają się każdego ostatniego piątku miesiąca o godzinie 1900 lub w miarę zaistniałych potrzeb.

Stowarzyszenie posiada kościelną i publiczną osobowość prawną. Ma swoją główną siedzibę w Rzymie.

Koordynatorem Centrum lokalnego w Lublinie jest pan Dariusz Makarczuk. Opiekunem lokalnym Stowarzyszenia jest ks. dr Janusz Goraj SDB.

PARAFIA

Parafia Rzymskokatolicka
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

ul. Kalinowszczyzna 3, 20-129 Lublin

+48 722 168 200

NIP 946-18-25-370

REGON 040031647

Konto bankowe
47 1240 1503 1111 0000 1752 9303

DOM ZAKONNY

Towarzystwo Salezjańskie
Dom Zakonny

ul. Kalinowszczyzna 3, 20-129 Lublin

+48 722 168 200

NIP 946-18-29-511

REGON 040019770

Konto bankowe
26 1240 1503 1111 0011 1009 3740

SZYBKI KONTAKT

parafia@salezjanie.lublin.pl

salezjanie@salezjanie.lublin.pl

+48 722 168 200

https://salezjanie.lublin.pl